Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marian Bosma advies voor cursussen
versie 15 januari 2016

Algemene voorwaarden Marian Bosma advies 15 januari 2016

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3 - AANBOD
ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST
ARTIKEL 5 - ANNULERING
ARTIKEL 6 - BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 7 - PRIJSWIJZIGINGEN
ARTIKEL 8 - LEVERING
ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT
ARTIKEL 10 - BETALING
ARTIKEL 11 - NIET-TIJDIGE BETALING
ARTIKEL 12 - NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMER
ARTIKEL 14 - VERTROUWELIJKHEID
ARTIKEL 15 - VRAGEN EN KLACHTEN
ARTIKEL 16 - GESCHILLEN
ARTIKEL 17 - WIJZIGING