Disclaimer voor diabetesvrij leven

Marion Gulpers (Kamer van Koophandel: 34180385 ), hierna te noemen Diabetesvrij Leven, verleent u hierbij toegang tot diabetesvrijleven.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Disclaimer

Alle lessen en eventuele adviezen en behandelingen bij Diabetesvrij Leven, zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere methoden. Het is belangrijk in contact te blijven met uw (huis)arts en uw praktijkondersteuner. Uw therapeut zal u daarin altijd ondersteunen.

Website inhoud

Diabetesvrij Leven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Diabetesvrij Leven spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diabetesvrij Leven.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Diabetesvrij Leven.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Diabetesvrij Leven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Diabetesvrij Leven.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Diabetesvrij Leven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Cookies verzamelen anonieme gebruikersgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren. Er worden geen trackingcookies geplaatst, enkel functionele en analytische cookies.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.